Pytania ogólne

Co to jest TAURON eLicznik WO?

TAURON eLicznik jest elementem wdrażanego przez TAURON Dystrybucja S.A. programu Smart Metering, oferującego wizualizację zużycia energii oraz poboru mocy z wykorzystaniem inteligentnego licznika. Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystanej mocy, w celu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji.

Co to jest Smart Metering?

To najnowszej generacji dwukierunkowa transmisja danych pomiarowych i rejestrów zdarzeń (np. o zaniku i powrocie napięcia) między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.

Kto może skorzystać z systemu TAURON eLicznik WO?

Odbiorca Tauron Dystrybucja S.A., posiadający na swoim obiekcie inteligentny licznik energii elektrycznej po zarejestrowaniu do serwisu TAURON eLicznik.

Jakie korzyści daje serwis TAURON eLicznik WO?

  • Dostęp poprzez stronę www oraz aplikacje na urządzenia mobilne, do informacji  o  zużyciu energii elektrycznej czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnościowej, a także poboru mocy.
  • Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej i mocy w zadanych okresach.
  • Umożliwia wysyłanie komunikatów w przypadku przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości progowych związanych z poborem mocy i energii.
  • Pomoc w oszczędzaniu energii i jej kosztach.
  • Prognozowanie zużycia energii elektrycznej, oraz poboru mocy

Czy korzystanie z serwisu TAURON eLicznik WO jest płatne?

Korzystanie ze strony www oraz aplikacji na urządzenia mobilne jest bezkosztowe.

Czy zużycie energii elektrycznej w serwisie TAURON eLicznik WO może różnić się od zużycia na fakturze?

Tak, w przypadku problemów technicznych, np. przerw  w transmisji danych lub uszkodzenia elementu układu pomiarowego (np. licznika, przekładnika), wtedy odczyty na fakturze mogą być szacowane.
Jeżeli różnica pomiędzy wielkością zużycia szacowanego i rzeczywistego jest znaczna, zgłoś to nam.

Dlaczego w serwisie TAURON eLicznik WO nie widać, ile zapłacę za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji?

Serwis TAURON eLicznik pokazuje tylko zużycie energii i mocy. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego cennika sprzedawcy z którym masz podpisaną umowę i taryfy OSD.

Jak często dane z licznika są przesyłane do systemu TAURON eLicznik WO?

Inteligentny licznik przesyła dane pomiarowe na koniec każdej doby. W serwisie TAURON eLicznik dane te będą dostępne w godzinach przedpołudniowych następnego dnia.

Przewodnik


Zakładka Obiekt

Zakładka ta umożliwia wybór punktu poboru, którego dane chcesz zobaczyć.
Dane te dotyczą:
- zużycia energii czynnej;
- zużucia energii biernej indukcyjnej;
- zuzycia energii biernej pojemnościowej;
- tg φ
Ponadto w zakładce udostępnione się dane dotyczące 10 największych przekroczeń mocy umownej w zadanym okresie.

Zakładka Strażnik

Zakładka umożliwia ustawianie wartości progowych: mocy, wolumenu energii czynnej i energii biernej oraz tg φ, po przekroczeniu których zostanie do Ciebie wysłana z serwisu TAURON eLicznik informacja email lub w postaci komunikatu push.

Zakładka Zużycie

W zakładce tej znajdziesz informację na temat dziennego, miesięcznego lub rocznego zużycia energii czynnej i biernej. Możesz również porównać zużycia energii w wybranych okresach.

Zakładka Moc

W zakładce tej znajdują się dane o mocy umownej i pobranej w danym okresie. Możesz także przeprowadzic symulację mocy umownej.